Tipsrunda på Luftabadet

Prova tipsrundan för barn mellan 7-13 år De 10 frågorna finns på badområdet mellan kl 11-14. Prisutdelning vid badentren kl 14.30