Fiske

Hakatjärn ligger 5 km från Lufta Camping. Sjön ligger naturskönt och är lättilgänglig även för rörelsehindrade. Här finns inplanterad regnbåge. Fina grillplatser.  Fiskekort kan köpas vid sjön. Hakatjärn- på kommunens hemsida