Shopping

© jetranger

Ånäset är av tradition en handelsplats som har anor långt tillbaka i tiden. Här finns fortfarande bra service med välsorterade affärer inom t ex skor och kläder. Bilprovningen vid E4 intill norra industriområdet är vida känd för sin fina service. Sista lördagen i månaden håller affärerna förlängt öppethållande med erbjudanden. I juli varje år hålls välbesökta marknadsdagar med
bl a öltält och underhållning.

© jetranger

© jetranger