Skip to content
English Deutsch

Ekorrbo Hantverk

6 km från campingen i byn Estersmark, sväng höger vid skylt Ekorrbo hantverk, åk över lilla bron och sväng till vänster så kommer du vid vägens slut till en fantastisk plats där Ulla och Jörgen bor med sin familj och har sitt företag inom trä och textilslöjd.

Här kan du också köpa fika.

Här finns även lekpark och hinderbana för barnen.

Öppet vardagar 11.00-17.00 under juli månad

ekorrbo