0934-204 88

Bastu

Bastu

Finns på campingområdet för våra campinggäster. Bokas i restaurangen

Bastu finns också på poolområdet under våra öppettider där och ingår i entréavgiften