0934-204 88

Fiske

Fiske

Hakatjärn ligger 5 km från Lufta Camping. Sjön ligger naturskönt och är lättilgänglig även för rörelsehindrade.

Här finns inplanterad regnbåge.

Fina grillplatser. 

Fiskekort kan köpas vid sjön. 

Hakatjärn- på kommunens hemsida